Hyvä alku kasvulle Premium Startti P + Mn -lannoitteella

Premium Startti P + Mn on lannoiteuutuus, jota voidaan käyttää kylvön yhteydessä starttifosforina sekä NPKS-lannoitetta täydentämään kaikilla kasveilla.

Premium Startti P + Mn sopii starttilannoitteeksi lohkoille, joilla fosfori- ja mangaanitasot ovat alhaiset, tai kun ravinteiden käyttökelpoisuus kasville on huono. Starttifosforin hyötysuhde on tavanomaista kylvölannoitusta suurempi. Siksi se on erinomainen ratkaisu myös fosforitasoltaan hyvillä lohkoilla, joilla fosforia voidaan antaa vain vähän. Tällaisilla kasvukunnoltaan hyvillä mailla mangaanin saatavuus voi korkean pH:n vuoksi olla heikko, joten sitä kannattaa antaa myös lannoitteessa; ilman mangaanilannoitusta typpi ”vuotaa” pois pellostasi. Estät tämän käyttämällä Premium Startti P + Mn -lannoitetta.

Fosforin liikkuvuus maassa on hidasta, minkä vuoksi fosforin ja mangaanin pitää olla kasvun alkuvaiheessa aivan siemenen vieressä saatavilla. Starttilannoitteen antaminen edistää juurten kasvua ja varmistaa ravinteiden saatavuuden heti kasvukauden alusta alkaen. Myöhemmin kasvukaudella mangaanilisäys voidaan antaa rikkaruiskutuksen yhteydessä.

Premium Startti P + Mn on monoammoniumfosfaatti, jossa on 12 % typpeä, 24 % erittäin hyvin veteen liukenevaa fosforia ja 0,2 % mangaania. Tuotetta käytetään kylvön yhteydessä starttifosforina ja lisäksi NPKS-lannoitteen osana.

Tuotesisältö:

Typpi yht. (N) 12.0%
- Nitraattityppi 1%
- Ammoniumtyppi 11%
- Kokonaisfosfori (P) 24%
- Mangaani (Mn) 0,2 %

© Belor Agro Oy. Kaikki oikeudet pidätetään. Design by Oddmob.